FEATURE STORY: Busilak na Pag-agapay: Kabutihang dulot ng Social Pension Program sa mga Maralitang Senior Citizens

Isa si Presentacion Sereño, 78 taong gulang mula sa Brgy. Libjo, Merida, Leyte sa 1,713 na nakatanggap ng tulong-pinansyal mula sa Social Pension program noong Set. 1, 2022.

Bukod pa sa high blood na kasalukuyan niyang iniinda ay malabo at hindi na tuluyang nakakakita ang kanyang dalawang mata. Kung kaya’t siya ngayon ay nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang anak na solo-parent at wala ring permanenteng pinagkukunan ng pera para sa pang araw-araw nilang gastusin. Banggit nga ni Sereño, “Lubos ang aking pagpapasalamat sa DSWD dahil tinulungan nila ako at isa ako sa mga napiling benepisyaryo ng programa. Makakabili na ako ng gamot para sa highblood, bigas, at pang-ulam namin sa mga susunod na araw.”

Mensahe naman ng kanyang apo na si Timmy Garrido na sinahaman siya sa payout venue, “Nagpapasalamat ako ng malaki sa DSWD dahil gumawa ito ng programa para sa mga Senior Citizen. Nakakapaghatid sila ng tulong-pinansyal para sa mga walang trabaho at binubuhay na lamang ng kanilang mga anak. Ang cash assistance na naibigay sa aking lola ay malaking tulong para sa maintainance, pambili ng gatas, at sa mga kakarampot niyang pang-gastos, mayroon siyang mapagkukunan ng pera.”

Sa kabilang dako, mai-uugnay din dito ang buhay ni Fernanda Semeros, 72 taong gulang, mula sa Brgy. Masumbang, Merida, Leyte. Si Fernanda ay nakatira rin sa iisang bubong kasama ang kanyang mga anak na wala ring mga permanenteng trabaho. Higit pa rito, siya ay tumutulong sa pagpapalaki ng kanyang walong apo. Nasambit pa niya na bukod sa pagbili ng kanyang medisina para sa high blood ay naglalaan din siya ng pera para sa pag-aaral ng kanyang walong apo. Ang perang kanyang natanggap ay hindi lang para sa kanyang personal na pangangailangan bagkus ay upang matugunan din ang pangangailangan ng kanyang mga anak at apo na kasama niyang namumuhay sa laylayan.

Si Presentacion at Fernanda ay dalawa lamang sa mukha ng milyon-milyon pang maralitang Senior Citizens sa ating bansa. Bunga ng pagsisikap na mapaabot ang busilak at mapag-kalingang serbisyo para sektor na ito, malaki ang pagbabagong nalilikha ng Social Pension Program bilang tulong sa mga benepisyaryo nitong patuloy na hinaharap ang buhay na puno ng pag-asa at paniniwala.

#BawatBuhayMahalagaSaDSWD

#dswdsocialpensionprogram