GADering sa Otso:

Sa pagsisimula ng selebrasyon ng Pitumpu’t dalawang taong anibersaryo ng DSWD, nagsama-sama ang mga kawani sa DSWD mula sa regional office at anim na Sub-Field Offices sa iba’t ibang probinsya ng Eastern Visayas para sa Kick-Off activity noong Pebrero 6, 2023 sa Leyte Academic Center at DSWD Field Office VIII grounds, Candahug Palo Leyte.

Sa nasabing kick-off activity, tinalakay ang tungkol sa Gender and Development (GAD) partikular na ang Gender Mainstreaming. Sa pamamagitan ng diskusyon na ito, inaasahan na maisulong ang pagiging inklusibo sa trabaho; pagtiyak na walang maiiwan sa itinataguyod na gender equality.

Bukod sa diskusyon tungkol sa GAD, nagkaroon din ng cheer dance competition, float competition at parade na nilakuhan ng mga empleyado. Ang mga aktibidad na ito ay isinasagawa upang magkaisa, pagyamanin ang pakikipagkaibigan at ipakita ang mga talento ng mga empleyado. Ang mga aktibidad na ito ay isinasagawa upang mapabuti ang pagsasamahan ng mga empleyado at magkaisa upang mas matibay, mas mahusay at maagap na lingkod bayan para sa mga higit na nangangailangan.