Kasalukuyang nagbabahay-bahay ang mga Enumerators at Area Supervisors ng DSWD Field Office VIII- Listahanan upang isagawa ang Second Round 4Ps Special Assessment.

Ang special assessment na ito ay naglalayong ma interbyu ang 20,306 sambahayang 4Ps sa Rehiyon Otso na kabilang sa mga “not found” na mga sambahayan sa Listahanan 3 database.  Pakay ng aktibidad na ito na siguraduhing matukoy, makapanayam at mapabilang sa Listahanan 3 database ang mga hindi pa na assess na mga benepisyaryo ng 4Ps.

Ang Listahanan ay isang proyekto ng DSWD na naglalayong kilalanin at tukuyin kung sinu-sino at nasaan ang mga mahihirap sa bansa.

#BawatBuhayMahalagaSaDSWD

#BawatBahayMagkakasamaSaKaunlaran

#DSWDListahanan3