𝐀𝐋𝐀𝐌 𝐌𝐎 𝐁𝐀?

Ang 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐋𝐀𝐖𝐀 𝐚𝐭 𝐁𝐈𝐍𝐇𝐈, 𝐨 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐀𝐝𝐚𝐩𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐍𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐇𝐚𝐫𝐯𝐞𝐬𝐭, ay isang proyekto sa ilalim ng Risk Resiliency Program through Cash-For-Training and Work (RRP-CFTW). Ito ay isang proactive na interbensyon at napapanatiling solusyon upang:

Labanan ang gutom;
Maibsan ang kahirapan; at
Bawasan ang kahinaan sa ekonomiya ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagtugon sa pagkain, kawalan ng kapanatagan at kakulangan sa tubig na pinalala ng pagbabago ng klima at mga sakuna.

Narito ang pinakahuling tala ng mga benepisyaryo ng Local Government Unit sa rehiyon na sumailalim na ng Cash for Work at Cash for Training ng Project LAWA at BINHI.

#projectlawaatbinhi
#BawatBuhayMahalagaSaDSWD