Narito ang ilan sa mahalagang impormasyon para sa publiko hinggil sa implementasyon ng Social Pension Program:
1. Walang membership fee o bayad upang maging potensyal na benepisyaryo ng programa. Potensyal na benepisyaryo ang lahat ng aplikante sapagkat sila ay dadaan sa masusing balidasyon kung kwalipikado ayon sa eligibility requirement ng programa. Ang balidasyon ay ginagawa ng mga kawani ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) kasama ang ating lokal na pamahalaan.
2. Binibigyang diin na walang organisasyon ang otorisado na mangolekta ng bayad para sa aplikasyon na maging Social Pension beneficiaries.
3. Para sa karagdagang Social Pension na Php500.00 sa bisa ng Republic Act No. 11916, ito ay maipapatupad lamang kapag na-aprubahan na ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 11916. Samakatuwid, hindi pa ipinapatupad ang Php500.00 na karagdagang social pension sa kasalukuyan.

Anumang pagbabago sa implementasyon ng mga programa ay aming ipababatid sa publiko.

Hinihikayat ng ahensya ang publiko lalong-lalo na ang mga senior citizens o ang kanilang pamilya na patuloy na makipag-ugnayan sa ahensya, sa DSWD provincial offices at iba pang kabalikat na ahensya kagaya ng City o Municipal Government, City/Municipal Social Welfare and Development Offices (C/MSWDOs), Office of the Senior Citizens Affairs (OSCA), at Barangay Senior Citizens Affairs (BSCA) para sa iba pang katanungan ukol sa programa.

Antabayanan ang mga updates sa DSWD Field Office VIII official Facebook page: DSWD Eastern Visayas at sa DSWD Field Office VIII official website: https://fo8.dswd.gov.ph/